telekjeden

Click here to edit subtitle

OM VÅRE PARTNERE

Telekjeden og våre samarbeidspartnere:

Telekjeden ønsker å ha fokus på produkter relatert både til Tele og Data.

Telekjeden har tegnet samarbeidsavtaler med flere av de ledende distributørene innenfor vår bransje, dette for at Telekjedens medlemmer kan tilby sine kunder et godt vareutvalg, og trygge leveringsvilkår.

Telekjeden har kontinuerlig fokus på det markedet som tilbyr produkter relevante for oss. Vi ønsker å bidra med løpende tiltak som motiverer våre medlemmer til økt innsats for de som er tilbydere til Telekjeden.

Våre samarbeidspartnere får tilgang til et forhandlerapparat som har etablert tusenvis av referansekunder, og som tenker kvalitet i alle ledd og ivaretar kompetanse på alle aksesser.

På den annen side ønsker vi å være et taleorgan for kjedens medlemmer mot våre tilbydere, for at medlemmer skal få gode betingelser og optimal oppfølging, for at dette igjen skal stimulere til godt salg og god inntjening.


Kampanjer:

Vi samarbeider i utgangspunktet med leverandører som kan tilby produkter med relevans i bedriftsmarkedet, og at de i tillegg kan tilby Telekjeden’ medlemmer gode betingelser og gode løsninger i forhold til logistikkhåndtering. Telekjeden velger ut kampanjeprodukter i samarbeid med produsenter og distributører.

Bakgrunn for kampanjeprodukter;

- Relevans innen bedriftsmarkedet

- Gode innkjøpspriser

- Utprøvd, med gode tilbakemeldinger

- Fremtidsrettede

- Sortimentspolitikk


Telekjedens rolle:

Vi har kontinuerlig fokus på:

- Sentraliserte markedsaktiviteter med fokus på optimal inntjening.

- Å være et taleorgan for kjedens medlemmer mot leverandører og partnere

- Løpende tiltak som motiverer våre leverandører til økt innsats for våre medlemmer

- Vi håndtering av salgskonkurranser og administrering av bonusutbetaling.

- Telekjeden skal ivareta leverandørenes behov for profesjonell håndtering av produkter og tjenester ved at vi bistår med opplæring av forhandlerne.

VÅRE PARTNERE