telekjeden

Click here to edit subtitle

HISTORIKK OG VISJON

Siden oppstarten i 2005, har Telekjeden vært i kontinuerlig utvikling. Vi har valgt å opprette et lite, men effektiv kjedekontor, og vi har hele tiden bevisst valgt å etablere et solid fundament for vår virksomhet. I dag ser vi en kjede i vekst, og vi opplever å få være del av en livskraftig virksomhet, bestående av en vital medlemsmasse.


Fra starten av hadde Telekjeden et klart fokus på telekommunikasjon, og de fleste av våre tidligste medlemmer har sitt utspring fra telebransjen. I løpet av siste år har vi rekruttert medlemmer som også innehar større kompetanse innenfor IT. Vi ser nå i sterkere grad en integrasjon mellom telekommunikasjon og IT-teknologi, og vi mener derfor at vi som en moderne tilbyder av kommunikasjonsløsninger må ha fokus i begge leire.


Et tosidig fokus på både tele og data er også i tråd med vår visjon og målsetning; Telekjeden ønsker å skape markedets sterkeste uavhengige kjede basert på et landsdekkende nett av forhandlere, som med sin kunnskap og erfaring forenkler kundenes innføring av nye framtidsrettede kommunikasjonsløsninger.


Et fellestrekk for kjedens forhandlere er uten tvil den enkeltes brede kompetanse og fartstid i bransjen. Telekjeden skal ligge i forkant av utviklingen når det gjelder integrasjon av ulike kommunikasjonsløsninger. Det betyr at Telekjedens forhandlere skal være godt rustet til å ivareta markedets krav til dagens og fremtidens løsninger både innen telekommunikasjon og IT. Det skjer til stadighet teknologiske endringer som stiller store krav til forhandlere i vår bransje, og kjedens medlemmer innehar denne helt nødvendige kunnskapen for å kunne betjene en teknologi i stadig utvikling.

 

VÅR STRATEGI

Et profesjonelt forhandlernett:

Telekjeden har en klart definert målsetting om at vi til enhver tid skal kunne tilby våre kunder de tjenester og produkter markedet etterspør i relasjon til kommunikasjonsløsninger.

Den brede kompetansen hos Telekjedens forhandlere gir mulighet for å integrere ulike løsninger, og sikrer sluttkunden en åpning for å benytte morgendagens teknologi i dag.


Hele spekteret:

Blant Telekjedens medlemmer er det kompetanse på alt av moderne kommunikasjonsløsninger som PC integrasjon, Cisco og PC nettverk. En stor del av våre forhandlere selger, installerer og drifter løsninger relatert til telefonsentraler, og dette skaper grunnlaget for økt trygghet hos våre kunder. Eksisterende løsning kan få økt levetid, da den nye og fremtidsrettede teknologien gjør at det beste fra tidligere investeringer kan kombineres med dagens mobile løsninger.

Våre forhandlere innehar nødvendig kunnskap for å kunne tilby mobile løsninger for bedrifter. Dette er en forutsetning for å kunne håndtere de tjenestene markedet etterspør i 2016. Dette kan Mobilt sentralbord, Mobilt Bedriftsnett og andre løsninger som knytter sammen mobilbrukerne i bedriften til ett bedriftsinternt nett med smarte mobile tjenester som gir bedriften bedre flyt i hverdagen. Dette gjør at bedriftene kan ivareta virksomheten på en profesjonell måte med talemeldinger, menyer, køer og mye annet.


Mange års erfaring:

Telekjeden består av et homogent og profesjonelt forhandlernett med mange års erfaring innen telekommunikasjon og data. Blant Telekjedens kundemasse er det alt fra små til store bedrifter. Noen av våre medlemmer håndterer salg og support til kunder helt opp mot 2000 abonnement, så i prinsippet er ingen kunder for små, heller ingen kunder for store. Med Telekjeden øker våre forhandleres muligheter for å ivareta store landsomfattende kunder da vi kan arbeide på tvers av fylker og landsdeler. Telekjedens forhandlere vil tilstrebe fornøyde kunder, der en optimalisering av telefoniløsningene vil gi bedriften en moderne og funksjonell kommunikasjonsplattform.


Kjedens profil:

Det spesielle med kjedens medlemmer samlet sett, er den store bredden og variasjonen. Dette er med på å gjøre det individuelle særpreget stort innenfor de ulike kompetanse- og satsingsområdene hos den enkelte medlem. De fleste av handlerne leverer totalløsninger innen sitt produktområde. Dette gir, når man kombinerer de ulike kompetanseområdene innad i kjeden, en utrolig styrke da markedet har i økende grad etterspør komplekse løsninger. For de større kundene innebærer dette en sammenslåing av ulike produkter som krever kompetanse på tvers av profiler og plattformer. Det er nettopp en slik tilnærming vi mener er Telekjedens styrke. Det at Telekjeden allikevel fremstår som et enhetlig konsept er at fellesnevnerne ved våre medlemmer er god og bred kompetanse, og en gjennomsyret profesjonalitet i alle ledd.

 

BLI MEDLEM

Telekjeden søker nye medlemmer:

Fra starten av hadde Telekjeden et klart fokus på telekommunikasjon, og de fleste av våre tidligste medlemmer har sitt utspring fra telebransjen. I løpet av de siste årene har vi rekruttert medlemmer som også innehar større kompetanse innenfor IT.

Vi ser nå i sterkere grad en integrasjon mellom telekommunikasjon og IT-teknologi, og vi mener derfor at vi som en moderne tilbyder av kommunikasjonsløsninger må ha fokus i begge leire. Et tosidig fokus på både tele og data er i tråd med vår visjon og målsetning. Telekjeden består i dag av et 40-talls forhandlere på landsbasis. Et fellestrekk hos våre medlemmer er uten tvil den enkeltes brede kompetanse og lange fartstid i bransjen. Vi søker til en hver tid etter nye medlemmer, både innenfor telekommunikasjon og IT, som muliggjør kjedens målsetting om å bli landsdekkende, og sterkest på framtidsrettede løsninger. Telekjeden har signert en rekke kjedeavtaler som gir våre medlemmer et lønnsomt innkjøpssamarbeid med flere av de viktigste leverandørene innenfor telekommunikasjon.


Hva kan Telekjeden tilby våre medlemmer utover gode innkjøpsavtaler;

Vi håndterer sentraliserte markedsaktiviteter med fokus på optimal inntjening. Vi er også et taleorgan for kjedens medlemmer mot leverandører og partnere. Ved behov bistår Telekjeden med support i kundecase for å ivareta en profesjonell håndtering av produkter og tjenester. Vi holder også intern og ekstern opplæring av de forhandlere som ønsker dette.


Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale på 91100600, eller du kan sende en mail til; geir@telekjeden.no