telekjeden

Click here to edit subtitle

 

MOBILE LØSNINGER

Våre medlemmer innehar den nødvendige kompetanse til å levere fullverdige mobile løsninger for bedriften. Løsninger som knytter sammen mobilbrukere i bedriften til ett bedriftsinternt nett med smarte mobile tjenester som vil gi deg og dine ansatte bedre flyt i hverdagen.


IP TELEFONI

Gjennom mange tiår har man brukt det tradisjonelle kobbernettverket for å formidle telefonsamtaler. I løpet av de siste årene har man sett en rivende utvikling også på dette området. Med IP-telefoni benytter man datanettverket også til å distribuere telefonsamtaler. Dette har ført til at kostnadene på å ringe har gått kraftig ned og funksjonelle og tekniske muligheter har blitt flere.


UNIFIED COMMUNICATION

Unified Communication, eller Samordnet Kommunikasjon, er en løsning som i utgangspunktet samler alle kommunikasjonsmuligheter eller de kanaler du har, i ett grensesnitt for brukeren, og i ett samordnet og enkelt system å administrere. Flere av våre medlemmer innehar kompetanse på dette området.

 

TELEKJEDEN I VEKST

Siden oppstarten i 2005, har Telekjeden vært i kontinuerlig utvikling. I dag ser vi en kjede i vekst, og vi opplever å få være del av en livskraftig virksomhet innenfor telekommunikasjon, bestående av en vital medlemsmasse. Kjeden består i dag av cirka 35 forhandlere fordelt på 14 fylker.